Priser

  • Basundersökning: 990kr
  • Akut undersökning: 470kr
  • Lagning framtand: 900-1650kr
  • Lagning tuggtand: 1200-1950kr
  • Rotfyllning: 4000-6600kr
  • Tanduttagning: 1500-2200kr
  • Tandkrona: 8000kr
  • Tandhygienistbesök: 1300-2000kr

600kr i bidrag per år för personer mellan 24-30 år samt personer över 65 år

300kr i bidrag per år för personer mellan 30-65 år

(Bidraget ramlar in 1:a juli varje år)